9.5.10

Loft spirituale

En fantastisk kyrka i Cape town i Sydafrika som man låtit göra om till bostad plus loft - Titta och inspireras!
Bilder från at Casa

1 kommentar: